Kezdőlap

Tanárky Gyula

gazda, szül. 1815. nov. 20. Horvátországban, hol atyja őrnagy és hadtudományi író állomásozott; iskolai tanulmányainak befejezése után Klauzál Imre mellé került, ki akkor Károlyi Lajos gróf uradalmait rendezte és a ki őt titkárául alkalmazta; innét Pulszky Ferencz uradalmába főtisztnek hívta meg. 1849. Pulszky családjával együtt Londonba menekült, hol T. nevelőséggel, gazdasági gépbizományossággal és irodalommal foglalkozott. Később a Pulszky-családdal Torinoba költözött, de 1860. Londonba visszament s ott Kossuth Lajos titkára lett; utóbb pedig vele Torinoba költözött. 1867. Magyarországba visszajött s eleinte gépügynökséggel és irodalmi működéssel, utóbb jószágok rendezésével, adás-vétellel és bérletközvetítéssel foglalkozott. A 70-es évek vége felé Eszterházy herczeg zárgondnoksági uradalmi igazgatóságánál tanácsos lett. Meghalt 1886. okt. 27. Budapesten.

Sok czikket írt különösen a Gazdasági Lapokba (1856-59., 1867., 1869-73.), a Falusi Gazdába (1857.), a Kerti Gazdaságba (1858.), a Borászati Füzetekbe (1869.), az Egyesületi Közlönybe (1870.) a Wochenblatt für Land- und Volkswirthschaftba (1870.) és a Földmívelési Érdekeinkbe (1874) Angolországban szerzett tapasztalatairól a gazdasági gépezet, a juhászat, a jószágkezelés és a közgazdaság köréből.

Galgóczy Károly Emlékkönyve VI.

Pallas Nagy Lexikona XV. 914. l.