Kezdőlap

Tanárky Mihály

cs. kir. főhadnagy.

Munkái:

1. Az auszterliczi ütközet 1805. decz. 2. Egy szemmel látott tanú által. Francziából ford. Hely n. 1806.

2. Oktatás a hadban való szolgálatra a felkelő magyar sereg ifjú tisztjeinek és az altisztjeinek számokra. Pest, 1809.

3. Biographiák vagy a régi és ujjabb időbeli nevezetes embereknek életeknek s viselt dolgaiknak leirása. Schiller után ford. U. ott, 1810., 1812. Két kötet.

4. Magyarország természeti ritkaságai. Németből ford. Pozsony és Pest, 1814.

Allg. Literatur Zeitung. Leipzig & Halle. 1807. 32. sz.

Petrik Bibliogr.