Kezdőlap

Tanay József

nyomdász, T. Gyula iskolaigazgató és Vargha Klára fia, szül. 1857. nov. 2. Békés-Gyulán, a gymnasium két első osztályát Aradon, a III. és IV. Nagyváradon végezte; s azután gyógyszerész-gyakornok lett. A betűszedést Dobay Jánosnál 1871-74-ben tanulta; 1875 óta Budapestre került a Pesti könyvnyomda r. társasághoz mint betűszedő, 1879. korrektor, 1886. helyettes művezető, 1882. pedig tényleges művezető lett. A budapesti kerületi nyomdász betegsegélyző pénztár alelnöke, az országos ipartanács végrehajtó bizottságának tagja. 1902. nov. 13. megkapta az arany érdemkeresztet.

Czikkei a Grafikai Szemlében (1905. A könyvnyomtatás története sat.); a M. Nyomdászok évkönyvében (1905. Technikai irodalmunk összefoglalása 1904-ig, 1906. Elődeink szedéstechnikája, 1908. Figurális és más szedések, Tanulmányok a külföldi szaktanításról sat.) és több szakczikkeket írt a Nyomdászok Közlönyébe.

Szerkesztette Budapesten a Typographiát 1881. februártól 1883. ápr. végéig; a M. Nyomdászok Évkönyvének 1883. évfolyamát; a Munkások Egészség-Naptárát 1902. és 1904. (Márton Sándorral); A könyvnyomdászok szakköre szaktanfolyamainak 1905-6. Értesítőjét 1906-ban (Novák Lászlóval) és szerkeszti 1891. jan. 1. óta a Grafikai Szemlét.

Pallas Nagy Lexikona XV. 915. l. II. Pótlékkötet 1904. 915. l.

Ország-Világ 1896. 41. sz. arczk.