Kezdőlap

Tanay Ödön

nyomdász, előbbinek testvér-bátyja, szül. 1846-ban Békés-Csabán; két gymnasiumi osztály elvégzése után a nyomdászati pályára lépett és 1858-62-ben Réthy Lipótnál Gyulán és Aradon tanulta a betűszedést. Pestre kerülve a m. kir. államnyomdában mint javító foglalatoskodott; azután az Ellenőr cz. napilap főszedője lett, mely állásában megmaradt 1882. júl. 21. bekövetkezett haláláig.

Az Ellenőr szerkesztőségének tagja is volt, hol különböző irányban közreműködött; írt több czikket meg a Typographiába 1878-82-ig; az újév napjára az Ellenőr cz. tréfás lapokat csaknem egészen ő írta.

Firtinger Károly szíves közlése.