Kezdőlap

Táncz Menyhért

remete szent Pál rendi szerzetes, szül. 1743. márcz. 20. és okt. 25. között Pápán; 1761. okt. 25. lépett a rendbe; theologiai tanulmányait Pécsett az 1766-67. tanévben végezte, Pápán volt tanár; szerzetesi életének utolsó részét a pesti kolostorban töltötte és Gindl Gáspár provinciális maga mellé vette titkárnak. A szerzetet 1786. febr. 7. eltörlő rendelet értelmében 1786. aug. 20-ig Pesten maradt a kolostorban és élt a naponként kijáró 40 krnyi fizetéséből. Aug. 20. el kellett hagynia a kolostort előbb 190 frt, 1787. jún.-tól 300 frt nyugdíjjal. További életéről nincsen tudomásunk.

A Régi M. Könyvtár II. kötetében Bayer József öt pálos drámát ismertet, melyeket T. másolt le, az öt közül a leggyengébbet (József cz., József és Putifárné történetét) T. pálos theologus 1765. Sátoralja-Ujhelyben írta.

Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 63. l.

Magyarország vármegyéi. Zemplén vármegye. Bpest, 1906. 274.