Kezdőlap

Tánczos István.

Munkái:

1. A nagyapó regéi. Gyermekek számára, Debreczen, 1870.

2. Kalauz. Jellemképző olvasmányok az ifjúság számára. Bpest, 1875.

Petrik Könyvészete és a in. n. múzeumi könyvtár példányáról.