Kezdőlap

Tangl Károly

bölcseleti doktor az általános kisérleti természettan rendes tanára a kolozsvári egyetemen, előbbinek testvére, született 1870. okt. 14. Budapesten; a m. tud. Akadémia 1908. ápr. 30. választotta meg levelezőtagjának.

Czikkei a Mathem. és Természettud. Értesítőben (XI. 1893 Néhány egyszerű homogén forgási test potentiálja, XIII. 1895. Nagy kitérésű vizszintes lengések a földnehézség erőterében, XVIII. 1900. A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra, Vizsgálatok a mágnesezés mechanikai hatásáról, XX. Folyadékok dielektromos állandójának változása a hőmérséklettel, XXV., XXVI. 1907. A gázok dielektromos állandójáról magas nyomásoknál. (Mind ezen czikkek németül is megjelentek a Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarnban és Annalen der Physikban); a Math. és Phys. Lapokban (VI. A földi mágneses erő intensitása absolut egységekben, Gauss után ford. jegyzetekkel).

A m. tudom. Akadémia Almanachja 1909-re.