Kezdőlap

Tankó Béla

főgymnasiumi ref. vallástanár, szül. 1876. Borbereken (Alsó-Fehérm.), 1898 óta hittanár a szászváros ref. Kún-Kollegium főgymnasiumában.

Munkái:

1. Egyháztörténeti olvasmányok a középiskolák felső osztályai számára. Debreczen, 1907. Három rész.

2. A főbb vallások története és a keresztyén egyház története a reformáczióig. A középiskolák V. oszt. számára. U. ott, 1907.

Kalmár Elek Tanári Névkönyve. Lőcse, 1907. 176. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.