Kezdőlap

Tankó János

bölcseleti doktor, a budapesti VIII. ker. főreáliskola tanára, szül. 1846. máj. 18. Segesvárt (Nagyküküllőm.); a gymnasiumot Segesvárt, Marosvásárhelyt, Csik-Somlyón és Székely-Udvarhelyt végezte. 1867-72-ig a pesti egyetem hallgatója volt (e közben 1870-72. a középiskolai tanárképző tagja volt). 1874. júl. 15. tanári képesítést nyert Budapesten. Szaktárgyai a magyar nyelv és irodalom és német nyelv. 1872. nov. 5. a Budapest-józsefvárosi reáliskolához neveztetett ki póttanárnak. 1874-től a budapesti VIII. ker. községi főreáliskola rendes tanára volt. Egy ízben szélsőbaloldali képviselőjelölt volt. Ő sürgette először a márczius 15. iskolai ünnepek meghonosítását, s mikor terve nem sikerült, kivitte a fiúkat péczeli nyaralójába és ott ünnepelte velük a szabadság évfordulóját. Meghalt 1902. márcz. 13. Budapesten 55. évében.

Munkái:

1. Magyarország története rövid előadásban. A reáliskolák I-III. oszt. számára. Bpest, 1876. Két kötet. (I. 2. bőv. kiadás. Helmár Ágost térképével).

2. Magyarország pragmatikai története a reáliskolák VII. oszt. számára. U. ott, 1877.

3. Világtörténelem, a reáliskolai tanulók használatára. Budapest, 1875-77. Három rész.

4. Világtörténelem. A forradalmak kora és az újabb állami alakulások. A középiskolai tanulók használatára. A VII. oszt. számára. U. ott, 1877. kőny. rajzzal. (2. olcsó kiadás. U. ott, 1890.).

5. Válasz Herman Ottó úrnak a «Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása» cz. könyv első kötetéről írt recensiójára. U. ott, 1900.

Petrik Könyvészete és Magyar Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1902. 72. sz. és minősítési táblázat.