Kezdőlap

Tanódy Endre

jogi doktor, ügyvéd, szül. 1881. Szatmárt, hol ügyvédkedik.

Irodalommal mintegy 11 éve foglalkozik; írt tárczákat, szociálpolitikai s helyi érdekű vezérczikkeket, Hollandiából és Svájczból utirajzokat; 1903 óta főmunkatársa a Szamosnak; a budapesti ügyvédi kamara hivatalos lapjában közölt: Az ügyvéd funkcziója a polgári jogvitában cz. munkája külön füzetben is megjelent.

Magyarország Vármegyéi. Szatmár vármegye. Bpest, 1908. II. 142. l. (Ő írta ezen munkában a törvénykezési részt).