Kezdőlap

Tanos Imre

elemi iskolai tanító.

Munkája: Érinti-e a túlterhelés vádja a mai népiskoláinkat, s ha igen, mily mértékben érinti s mikép kell az esetleges tulterhelésnek elejét vonni. Bpest, 1883.

Kiszlingstein Könyvészete.