Kezdőlap

Tar Lőrincz.

Munkája: Peregrinatio Laurentii Taar, Tinódi Sebestyén T. pokolban jártáról, néhány sorát «Zsigmond Króniká»-jába be is szövi; de a munkáról mit sem tudunk, csak Döbrentei említi (1836).

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára III.

Irodalomtörténeti Közlemények II. 1892., V. 1835. 280. l.