Kezdőlap

Taracz János

ref. lelkész, Debrecinus melléknévvel, debreczeni származású. 1589-ben Wittenbergi tanuló volt; hazájába visszatérve, 1592. Debreczenben és azután több helyt iskolarektor, 1598. szathmári tanító, lelkész és senior volt, hol 1605. febr. 14 körül meghalt.

Gyászverse van a Félegyházi Tamás debreczeni pap halálára az Epicedion... Wittebergae, 1587. cz. munkában.

Irodalomtörténeti Közlemények. I. 256., VIII. 463., XVII. 214. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I. 1. rész 227. l.