Kezdőlap

Taray Andor

a m. kir. pénzügyi közigazgatási biróság nyug. itélőbirája és a Lipót-rend kis keresztese, szül. 1822. júl. 15. Pécsett (Baranyam.). Meghalt 1900. okt. 27. Budapesten.

Munkái:

1. Magyarország európai hatása és Deák Ferencz. 2. kiadás. Budapest, 1869.

2. Parlamenti felsőház. 2. kiadás. U. ott, 1874.

3. Vázlatok az alkotmányozási elmélet köréből. Pest, 1873.

4. A bankügyről. Bpest, 1874.

5. Eszmék az igazságszolgáltatási politika köréből. U. ott, 1881.

Moenich-Vutkovich, Magyar Írók Névtára. Pozsony, 1876. 201. l.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés.