Kezdőlap

Tarczali (Löw) Dezső

könyvkereskedő és kiadó Nyiregyházán, szül. 1861. okt. 21. Jászberényben; tanulmányait Nagyváradon végezte s mint könyvkereskedő u. ott kezdte pályáját, folytatta Léván, majd Nyiregyházán.

Beszélyeket írt a Nagyváradba, később a fővárosi lapok is közöltek tőle tárczaczikkeket; 1885-től a nyiregyházi Szabadsajtónak volt a munkatársa. Czikkei a Corvinában (1883. 13. A jó könyvekről, 1904. 29. 30., 1905. 29. és köv. sz. Az ősmagyarok műveltsége, 1907. 1., 2., 4. sz. A codex-irodalom kora 1001-1526.)

Munkái:

1. Vilmain könyve. (Búvirágok). Beszélyek. Léva, 1885.

2. Őszi verőfény. Beszélyek és rajzok. Nyiregyháza, 1888.

3. Névtelen könyv. Elbeszélések. Bpest, 1905. (Nyom. Gyomán).

Szerkesztette a Paprika cz. élczlapot 1884-ben Léván, majd a Nyiregyházi Szabadsajtót 1889 végeig.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Könyvészet 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.