Kezdőlap

Tarczali Pál

ref. főiskolai tanár Sárospatakon 1644-45-ben; tanult Sárospatakon, hol 1631. lépett a felsőosztályba; 1643. a franekerai egyetemre iratkozott be; Angolországot is meglátogatta. Visszatérve Sárospatakon volt tanár. Miután hivatalát letette a gönczi egyház lelkésze volt. Meghalt 1669. Liszkán.

Munkája: Brevis Dissertatio De Vocatione Gentium Et Conversione Judaeorum Quae Divina assistente gratia ex S. Scriptura demonstrantur... Oxonii, 1672.

Sárospataki Füzetek 1866. 252. l.

Sárospataki Lapok 1889. 36. sz.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 16. l.