Kezdőlap

Tarczali Sámuel

ref. tanító Rimaszombatban.

Munkája: Rövid magyar Oratio. Debreczen, 1704. (Halotti beszédek Szemere György felett Losonczon 1703. máj. 11. cz. gyűjteményes munkában).

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 664. l.