Kezdőlap

Tárczy Károly (tárkányi)

bölcseleti doktor, állami főgymnasiumi tanár és okleveles gyorsírás tanító, szül. 1883. an. 22. Munkácson (Beregm.); tanulmányait Munkácson, a kolozsvári egyetemen és Berlinben végezte. Állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton volt. 1905. Kolozsvárt tanári vizsgát tett a történelemből, latinból és görögből, egyszersmind doktorátust. Jelenleg tanár Munkácson; titkára több kulturális és jótékonyczélú egyesületnek; a ref. egyház főgondnoka. Tanít gyorsírászatot a női továbbképző tanfolyamon.

Czikkei a Századokban (1909. A czéhrendszer Munkácson), az Egyet. Philologiai Közlönyben (1909. Az areiopag története és az Athenaion Politeia); főmunkatársa a Munkács cz. politikai heti lapnak, melyben ünnepi beszédei, történelmi és vezérczikkei, versei sat. jelentek meg.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse. 1907. 191. l. és önéletrajzi adatok.