Kezdőlap

Tardos (Krenner) Viktor

festő és tanár, Krenner József Sándor, a m. n. Múzeum ásványtani osztályának igazgatója, egyetemi tanár és Máchik Mária fia; anyjától, ki festőnő volt, tanult rajzolni; szül. 1866. Budán; a pesti gymnasium végeztével az orsz. mintarajziskolába lépett, hol Székely Bertalan volt a mestere. Egy évig Münchenben tartózkodott tanulmányai kiegészítése végett. Külföldről visszatérve Lotz vezetése alá került, s főleg freskófestészettel foglalkozott. Festette a Vígszinház, a prágai új szinház és a pannonhalmi ezredévi emlék kupolájának mennyezetét, az országház ebédlőjének freskóit, Bottyán János kuruczainak a soproni sánczok ellen intézett rohamát sat. 1904 óta a mintarajziskola tanára.

Czikkei a rajztanár egyesület Értesítőjében (1905. Aesthetikai elmélkedések, Székely Bertalan tanítása, 1906. A mai művészet és a közönség).

Munkái:

1. Nero anyja. Tragédia öt felv. Bpest, 1903. (Először adták a budapesti Nemzeti Színházban máj. 22.).

2. György barát. Tragédia. U. ott, 1907.

Szerkeszti a Magyar rajztanárok országos egyesületének Értesítőjét 1905. decz. 1. óta Budapesten.

Vasárnapi Ujság 1903. 22. sz. arczk. (Barsi Adolf festménye után).

Budapesti Hirlap 1903. 140. sz.

M. Könyvészet 1903., 1904.

Pallas Nagy Lexikona II. Pótkötet 1904. 698. l.