Kezdőlap

Tárkányi György

ref. vallástanár a Székely-Mikó-Kollegiumban Sepsi-Szent-Györgyön, majd Kolozsvárt.

Munkái:

1. Vallás és műveltség. Székfoglaló értekezés 1900. szept. 6. Sepsi-Szent-György, 1901.

2. Légy erős! Ifjusági istentiszteleti beszédek. U. ott, 1902.

3. Biblia-ismertetés. Középiskolák I. és II. oszt. számára. Írta Bartók György; átdolgozta... Bpest, 1908.

4. Konfirmácioi Káté... Kolozsvár, 1907. (2. kiadás). Kolozsvár, 1908.

5. Református vallástan. (Hit- és erkölcstan). Középiskolák III. és IV. osztálya számára. U. ott, 1908.

Szerkeszti: Az erdélyi ref. egyházkerület népies Kiadványait Kolozsvárt 1904 óta.

M. Könyvészet 1902., 1908. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.