Kezdőlap

Tarnay Alajos.

Czikke a Művészeti Lapokban (1896. 7. sz. Székely Ilona, képpel).

Munkája: Tarnay Alajos uj dalai. Bpest, 1902. (Ism. Budapesti Hirlap 21. sz).

Több zeneműve is van.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.