Kezdőlap

Tárnai (Tattárszky) Gyula

kereskedelmi és iparkamarai jegyző, szül. 1852. Kassán; iskoláit ugyanitt végezte. 1877. került a kassai kamarához, hol előbb irodatiszt, majd fogalmazó lett. Jelenleg kamarai jegyző czímmel mint a kamara második tisztviselője fejt ki működést. Tevékeny részt vett a kassai ipartestület fejlesztésében, melynek hosszú ideig titkára volt. E testület első volt az országban, mely az 1901. XIV. t.-cz. alapján betegsegélyező pénztárt létesített munkásai részére. Ennek megalapításában ő is tevékeny részt vett. A kisiparosok és munkások szakszerű képzésére irányult törekvésekben hasonlókép közreműködött. Tagja a katholikus legényegyesület választmányának és elnöke a bőriparosok szövetkezetének. Évek óta titkára a kereskedelmi alkalmazottak betegsegélyező pénztárának, tagja a Kazinczy-Kör választmányának.

Mint író leginkább a színműírás terén fejt ki bővebb tevékenységet. Iparügyi czikkei, elbeszélései, versei különböző hirlapokban jelentek meg. Tartött több felolvasást is a Kassai Körben.

Munkái:

1. Harcz a nőért. Regény. Kassa, 1898. (Tattárszky névvel).

2. Fekete molnárné. Regény. Bpest, 1902.

3. Huszárvér. Regény. Kassa,...

Színművei kéziratban: Szeret, nem szeret? Mulattató vígjáték 3 felv. (Először a kassai műkedvelők adták elő 1893. szept. 3. és 4. Ism. Kassai Szemle 101. sz.); Asszony becsület. (Az országos népszínmű pályázatán dicséretet nyert. Először a budapesti Népszinházban 1895. decz. 7. Ism. Hazánk 336. sz.); Hetedik parancsolat; Tulipán Marcsa; Bűnbánó ember, 3 felv.; Katona tréfa, 1 felv.; A pajkos kis leány; A bűnbak, 1 felv.; Máriavölgyi szép asszony, 3 felv.; Nappali komédiások, bohózat 3 felv.; melyek vidéken, többnyire a kassai színházban kerültek színre. Kerner József zeneszerzővel 3 operettet írt: Ibolyka, Gyöngyvirág és Carneval, melyek szintén Kassán és a vidéki színházakban kerültek előadásra. Lefordította a Hamelni patkányfogó cz. zenés bohóságot, mely a 80-as években a vidéki színházaknak kedvelt darabja volt.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai írók. Kassa, 1907. 177. l.