Kezdőlap

Tarnóczi Márton

ev. püspök, szül. 1620. Beczkón, a hol tanulmányait kezdte. Tanult még Vágujhelyen, Győrött, Pozsonyban, Rajeczen és Lőcsén (itt egy évig). Majd külföldre ment s 1644. okt. 23. a wittenbergi egyetemre iratkozott be, honét négy év mulva magisteri czímmel tért vissza hazájába. Itt azonnal 1649 elején szeniczi, 1640. pedig trencséni iskolaigazgató lett. Ez állásáról 1651. márcz. Vágujhelyre ment papnak, majd 1652. a privigyei egyház hívta meg lelkészül, 1656. pedig a bajmóczi egyházkerület püspöknek választotta. Miután Privigyéről hite miatt 1660. elűzték, nemsokára a Divékujfaluba ment lelkésznek. 1673. a delegatum judicium elébe idéztetvén, kötelezte magát, hogy hazájából kivándorol. Németországba költözött, hol szintén sok viszontagságon ment keresztül, míg 1681. visszatérhetett Divékujfaluba előbbi állásába. Innét 1682. Lőcsére, azután Privigyére választatott papnak. Meghalt 1685. Blatniczán (Turóczm.).

Munkái:

1. Antiglypice Metrica tornate enucleata ac Vermiculata pro Sermone Valedictorio... Leutschoviae, 1643.

2. Disputatio De Pseudosophia Cacodoxorum Et Sobria Philosophia Orthodoxorum... Wittebergae, 1646.

3. Disputatio Theologica De Theologia Heterodoxa Et Orthodoxa... U. ott, 1648.

4. Speculum Orthodoxiae Lutheranae... Tenchinij, 1649.

5. Statera Theologica adversus Coturium Resp. Isaaco Draschkoviczky, Thurócziense. U. ott, 1650.

6. Spicilegium biblicum in stipula praedestinationis. Respondente Ioanno Kermanno. U. ott, 1651.

7. Clenodium Raptum, sed non ereptum, Sive Oratio in Exequiis Spect. ac Magn. Dni Pauli Ostrozith de Ghylentincz... 1652. die 17. Oct.... U. ott, 1653.

8. Schematismus funebris sive oratio exhibens Nicolai Ostrozith lares, virtutes, labores, honores, cineres. U. ott, 1660.

9. Threnographia Prosapiae Kalinkianae super beatos cineres Adm. R. Nob., Excell, Dni Joachini Kalinkii... Zittaviae, 1678.

10. Misnia Celebris a Custodia Theologici Lapidis, Aureo Mystici Velleris: Phosphori, Sigilli, Ministerii Numinis: Fori Aequitatis: Seminarii Palladis: Cum Subjunctivo Eucharistico, Stylo Oratorio & Poetico Delineata... U. ott, 1681.

11. Libertatis templorum quorundam silesiacorum fundamentum. Hely és év n.

Üdvözlő verset írt a Windisch János és Zabler Zsuzsánna esküvőjére és a br. Gersdorff Miklós békekövetsége alkalmára, valamint Zabler Jób (görögül) és Lang Mátyás értekezései mellé.

Kéziratban is maradtak munkái.

Klein, Nachrichten II. 496. l.

Uj M. Athenas 596. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. K. II., III.

Pallas Nagy Lexikona XV. 946. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 304. l.