Kezdőlap

Tárnok Gyula

községi iskolai tanító Komáromban.

Munkája: Részletes tanterv az ismétlő-iskolák vezetéséhez. A komárommegyei tanító-testület által 50 korona pályadíjjal lett kitüntetve. Komárom, 1895. (2. jav. kiadás. U. ott, 1896).

Szerkesztette a Tanügyi Értesítő cz. havi közlönyt 1901. aug.-tól 1902. decz.-ig Komáromban.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.