Kezdőlap

Tarródy István (tarródi és német-szecsődi)

T. József, Heves vármegye alispánjának fia; 1788. a József császári rendszer alatt törvényszéki ülnök, 1792-1799-ig másod alispán volt; 1810. helytartósági tanácsos, cs. kir. kamarás, arany sarkantyús vitéz; 1812-ben ezer frtot adott a Ludovikára. Meghalt 1815. máj. 9.

Munkái:

1. Assertiones ex universa philosophia. Tyrnaviae, 1771.

2. Lárma! mellyel az törvényesen felkelő nemes magyar vitézi sereg győzedelmes fegyverével a Mars-platzára hivattatik. Magyarországban 1809. Szent-György havában. Hely n. (Költemény. Névtelenül).

3. Fels. Cs. és K. Hymen. Buda, 1810.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 67. l.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése VII. 386., 588. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.