Kezdőlap

Tarródy János

polgári iskolai igazgató.

Két költeménye van a Vidéki Költők Albumában. Kassa, 1896. (Kismartonból beküldve).

Munkái:

1. Magyar olvasókönyv. A polgári iskolák és felsőbb leányiskolák II. oszt. számára. Bpest, 1896., 1907. Két kötet. (Bíró Gyulával. 2. átdolg. kiadás. U. ott, 1908).

2. Magyar nyelvtan. A polgári iskolák és felsőbb leányiskolák II. oszt. számára. U. ott, 1907., 1908. Három kötet. (Bíró Gyulával).

Corvina 1909. 28. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.