Kezdőlap

Tartler Márk

ev. gymnasiumi tanár és lelkész, szül. 1685. márcz. 31. Brassóban, hol 1701-től a gymnasium tanulója volt és 1707. a hallei egyetemre ment. Visszatérve 1720-1734-ig tanár, lector és 1734. conrector volt a brassói gymnasiumban 1734-39-ig ugyanott mint városi lelkész szolgált, 1739-51-ig pedig ugyanazon minőségben Prázsmáron (Brassóm.). 1751. febr. 13. ismét Brassóban választották meg lelkésznek, hol 1757. júl. 25. meghalt.

Munkái:

1. Erste und letzte mit Thränen benetzte Ehrensäule des Wohledelgeb... Lucas Seulers von Seulen herzlich geliebten Kindern: Anna Katharina, Justina u. Joseph Gottsmeister v. Seulen, welche alle 3 im Jahre Christi 1723 innerhalb 8 Tagen... in Kronstadt... verschieden... Kronstadt, 1723.

2. Wohlverdienter Ehrenkranz der Wohledelgeb. ...Jungfer Anna Maria Christina des weiland... Michaelis Fronii gewesenen Stadthannen der kön. Freistadt Kronstadt hinterlassenen... Tochter, welche Anno 1738 den 2. Februar seelig verschieden. U. ott, 1738.

Kézirati munkáit Trausch felsorolja és ismerteti.

Trausch, Schrifsteller-Lexikon III. 357-860. l. IV. 446. l.