Kezdőlap

Tas Ferencz

állami polgári iskolai tanár.

Czikke a mezőberényi áll. polg. fiú- és leányiskola Értesítőjében (1906. Róma műemlékei).

Munkája: Miként reformáljuk tanügyünket, hogy a kivándorlást megakadályozzuk. Gyoma, 1907.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.