Kezdőlap

Tasi Gáspár

kath. lelkész.

Munkái:

1. Lelki-Kalendárium. Az-az, Tizen-ket Elmelkedes Az esztendőnek tizenkét holnapira úgy rendeltetett, hogy minden-nap egy-egy czikkelyről elmélkedhessünk; a Vétkeknek ki-irtására, és lelkünkben a Jószágos erkölchöknek béoltására, igen szükséges és hasznos. Bécs, 1627. (Németből ford.)

2. Elménknek Istenben föl-menetelérűl a teremtet állatok Garádichin Robertus Bellarminus... Könyvechkéje. Bártfa, 1639.

3. Öt Rövid Predikátzio, Húsz Színes Okokrúl, miért nem akarnak most némelly emberek Catholicusokká, vagy (a mint ők szóllanak) Pápistákká lenni. Mellyeket Bambergában Sz. Mártonnál predikállott; most pedig azoknak, kik kételkednek mellyik Hitre kellessék hajolniok, Lelki hasznokra nyomtatásban ki-bochátott, Feuktius Jakab... Magyarrá pedig fordított... Poson, 1640.

Szabó Károly, Régi m. Könyvtár I.