Kezdőlap

Tasnádi H. István

ref. lelkész. Debreczenben tanult, hol 1627. jún. 9. lépett a felső osztályba (egy másik Tasnádi István pedig 1628. decz. 18.).

Munkája: Disputatio Theologica De Aeterna Dei Praedestinatione... Lugduni Batavorum, 1632.

Üdvözlő verset írt Tölcseki Mihály: Disputatio Theologica... Leyden, 1632. és Tályai Z. Márton; Anatome. Samosatenianismi U. ott, 1634. cz. munkákba.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III.

Irodalomtörténeti Közlemények VIII. 463. l.