Kezdőlap

Tasnádi (Ruber) Mihály

ref. püspök, tasnádi származású; a hazában iskoláit elvégezvén, 1588. külföldre ment egyetemre; 1588-89. a vittenbergi egyetemen tanult; már ekkor a versszerzésben szép tehetsége volt. Hazatérve, az enyedi ref. egyház vitte papságra s 1605. márcz. 7. erdélyi ref. püspöknek választották; azon év szept. 17. a medgyesi országgyűlésre beadott előterjesztése folytán Bocskai fejedelem a papok özvegyeit és gyermekeit fölmentette minden teherviselés alól; ezt 1618. Bethlen fejedelem is megerősítette. 43 kanont szedett össze; ezeket az 1606. marosvásárhelyi synodus helybenhagyta. A fejérvári elpusztult templomot felépíttette. Élete vége felé magyar-igeni pap volt. Meghalt 1618. szept. 24. M.-Igenben.

Üdvözlő verseket írt Albini, Csanádi János és Garai János, wittenbergi iskolatársaihoz (1588-1589.).

Bod Péter, Szmirnai Szent Polikarpus 55. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész.

Irodalomtörténeti Közlemények I. 1891. 248., 259. l.