Kezdőlap

Tasner Dénes

magánzó Pesten.

Munkái:

1. Halaink és haltenyésztésünk. Vitéz-féle pályamunkák. Pest, 1869. (Kriesch Jánossal és Kenessey Alberttel).

2. Pesti lakás-reform. U. ott, 1870. (Németül kivonatban: U. ott, 1870).

Petrik M. Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.