Kezdőlap

Tassy Pál

jogi doktor, köz- és váltóügyvéd, képesített egyetemi magántanár, a 80-as években a kecskeméti jogakadémián a nemzetgazdaságtan és pénzügyi jog rendes tanára és az ottani jótékony nőegylet titkára volt; később kir. alügyész lett.

Munkái:

1. Egy tárcza miatt. Bohózat 1 felv. Kecskemét, 1878. (Előadatott Kecskeméten 1877. decz. 18.).

2. A magyar pénzügyi jog vezérfonala. (Pénzügyi törvényisme.) U. ott, 1885.

3. Emlék-adatok a kecskeméti jótékony nőegylet multjából. U. ott, 1885.

4. Az európai nemzetközi jog vezérfonala: Jogtanulók, szigorlók részére és magánhasználatra. U. ott, 1887.

Kéziratban: Kossa Modol, népszínmű. (Ism. Kecskeméti Lapok 1886. 51. sz.).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.