Kezdőlap

Tatai Adolf

orvosdoktor, nyug. tiszti orvos, kir. tanácsos, szül. 1840-ben Tatán (Komáromm.); gymnásiumi tanulmányait Tatán és Pesten végezte, ugyanitt látogatta az egyetemet; 1862. Frankl családi nevét Tataira változtatta és 1865. orvosdoktori oklevelet nyert. Ó-Budán telepedett le; tagja volt a megyei bizottságnak és a főváros törvényhatósági bizottságának. T. készítette a főváros egészségügyi szervezetét. Polgártársai megválasztották a népkaszinó (melyet ő alapított a munkások számára) örökös diszelnökévé; egyik érdeme az ó-budai Margit-kórház fölépítése. Tisztiorvosi állásáról akkor mondott le, mikor a kerületi előljárók újjászervezésénél a tisztiorvosoknak megtiltották, hogy orvosi gyakorlatot folytassanak. Tagja volt az országos egészségügyi tanácsnak s elnöke a III. kerületi iskolaszéknek. Meghalt 1901. máj. 23. Budapesten.

Lefordította Heine dalait és ezekből mutatványokat közölt a Hölgyfutárban (1859-61., 1863.); a Népujságban (ered. költ.); országgyűlési tudósítója volt a régi Pesti Naplónak b. Kemény Zsigmond szerkesztésében; Költeménye van a M. Ifjúság Évkönyvében (Pest, 1860.); «több drámai művet írt, a melyeket a Nemzeti Szinházban és a Népszinházban adtak elő», írja egyik életirója; én csak egy színművét ismerem: A cseléd-csinyek, vigj. 1 felv., melyet Spanraft Adolffal együtt fordított francziából és először 1866. febr. 3. Kassán adtak elő; újra szinre került 1897. júl. 31. Budapesten (a Serly színházában).

Munkája: Izraelita vallásos énekek. A nyilvános isteni tisztelet, az iskolai és házi áhitat számára. Imakönyvvé rendezte és zenével ellátta Friedmann Mór. Magyarította... Pest, 1861.

Hölgyfutár 1861. 36. sz.

Petrik Könyvészete.

Századunk Névváltoztatásai. Bpest, 1895. 228. l.

Zichy Hermann gróf és Derestye Gy. M., Magyar zsidók a milleniumon. Bpest, 1896. 164. l. arczk.

Budapesti Hirlap 1897. 212. sz., 1901. 141. sz. és egykorú szinlap.