Kezdőlap

Tatay Sándor

ref. lelkész, bogárdi (Tolnam.) származású; Debreczenben tanult és 1801. lépett a felső osztályba, 1810. főiskolai senior volt; 1811. aug. időközi tanár lett Debreczenben, hol történelmet, latin és görög irodalmat tanított; a főiskolai könyvtár igazgatója is volt. 1813. márcz. 2. debreczeni papnak megerősíttetett. 1813. okt. a tanárságról lemondott és papi hivatalát elfoglalta. Meghalt 1819. jún. 9. Debreczenben 34. évében.

Latin költeményei vannak a Carmina... archiduci Austriae Carolo Ludovico... Debrecini, 1807. (Többek költeményével) és Carmina Ludovico Rhédei... die 18. Martii 1808. Debreczini cz. gyűjteményes munkákban.

1805. július 18., midőn József nádor Debreczent meglátogatta, szintén írt tiszteletére latin verset; különben a M. Kurir szerint magyar versei kinyomattak és prédikácziói kéziratban maradtak.

M. Kurir 1819. I. 49. sz.

Tudományos Gyűjtemény VII. 1819. 122. l.

Szűcs István, Debreczen város története 545. l.

Kazinczy Ferencz Levelezése XI. k. és a debreczeni ref. egyházmegye jegyzőkönyvéből.