Kezdőlap

Tattárszky Andor.

Munkája: Zsengék. Költemények. Kassa, 1900. (Balassa Sándorral).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.