Kezdőlap

Tattay István

honvéd-százados, szül. 1863. márcz. 20. Kisvárdán (Szabolcsm.); reáliskolai tanulmányainak végeztével 1879. a cs. és kir. br. Lenk 5. sz. tüzérezredhez mint csapatnövendék belépett és a budapesti hadapród-iskolába rendeltetett, honnét 1883. mint hadapródőrmester a cs. és kir. 69. gyalogezredhez helyeztetett át, hol 1884. tiszthelyettes lett. 1885. a székesfehérvári 65. honvéd zászlóaljhoz helyeztetett át, 1886. máj. hadnagygyá neveztetett ki a 18. gyalog féldandárhoz, 1887. a 19. féldandárhoz helyeztetett s ott mint zászlóalj-segédtiszt működött. 1887-88. a felsőbb tiszti tanfolyamot végezte; 1890. máj. főhadnagy lett. 1891. júniustól okt. végeig a 82. honvéd gyalog-dandár segédtisztje volt s innét a 18. honv. gy.-ezredhez helyeztetett át; 1893. a brucki lövésziskolát végezte; azután áthelyeztetett a 20. honv. gy.-ezredhez, hol 1897. századossá léptették elő. 1909. okt. végén a székesfejérvári gy.-ezredhez őrnagygyá nevezték ki.

Czikkei a Ludovika Akadémia Közlönyében (1889. Terepbirálat, harczászati tanulmány, 1893. Hírszerzés, hírszerző járőrök viselkedése); lyrai költeményei és humorisztikus tárczái jelentek meg a Kőszeg és Vidékében, a Soproni Hirlapban, a Fünfkirchener Zeitungban és a Fehérmegyei Hirlapban «nyirbaktai» és «nybty» jegyek alatt.

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 698. l.

Esti Ujság 1909. 247. sz.