Kezdőlap

Tauffer Emil

orvosdoktor, a budapesti irgalmas szerzetbeli kórháznak rendelő főorvosa, a kir. orvosegyesület, a budapesti dermat. és urol. egyesület, a Deutsche Dermat. Gesellschaft és a közkórházi orvostársaság rendes tagja; orvosdoktori oklevelét 1893. a budapesti egyetemen kapta.

Sok czikket írt az orvosi szaklapokba.

Munkái:

1. A prurigoról. Két eset kapcsán. Bpest, 1898. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

2. Morphologiai vérleletek ázsiai choleránál. U. ott, 1899.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Pesti A., Orvosaink Czimtára. Bp. 1899. 167. l.