Kezdőlap

Tausz Béla

orvosdoktor, Lipik fürdő orvosa; 1896-ban Budapesten nyert orvosdoktori oklevelet.

Munkái:

1. A csizi jodbromos víz befolyása a gyomor működésére. Bpest, 1902. (Orvosi Hetilap Közleményei).

2. A mesterséges ásványvizekről. U. ott, 1902. (Orv. Hetilap Közlem.).

3. A scrofulozisról. U. ott, 1903. (Orv. Het. Közl.).

4. A scrophulosis balneotherapiájának birálata. U. ott, 1904. (Orv. Het. Közl.).

5. Az inhalatoriumok jelentősége. U. ott, 1904. (Orv. Het. Közl.).

6. Lipik alkalikus termáinak újabb gyógyjavallatai. U. ott, 1906.

7. A scrophulotikus megbetegedések tanának mai állása. Bpest, 1906. (Klinikai füzetek XVI. 7.).

M. Könyvészet 1906. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.