Kezdőlap

Tauszk Ferencz

orvosdoktor, egyetemi magántanár, a budapesti szegénysorsú tüdőbetegek sanatorium-egyesületének főtitkára, szül. 1865. aug. Budapesten; ugyanitt végezte tanulmányait, majd ismételten hosszabb ideig tartózkodott külföldön, így különösen Berlinben, hol Du Boys Reymond intézetében egyes kórtani kérdések megoldásával foglalkozott. Ezalatt Németország, Belgium, Angolország, Olaszország nevezetesebb kórházait és klinikáit tanulmánya tárgyává tette. Több ízben járt keleten és az ott szerzett orvosi tapasztalatairól az Orvosi Hetilapban számolt be. 1888-88-ig Korányi Frigyes mellett, mint az első belgyógyászati klinika első segédje működött. A belgyógyászat terén nagy tudományos munkálkodást fejtett ki. Dolgozataival a jubileumi, Pasquich-egyleti és Balassa-díjakat nyerte el. Maga köré csoportosítván a fiatal orvosi nemzedék javát, szerkesztése alatt: A gyógyászat kézikönyve és Klinikai diagnostika (1892. és 1894. Bpest, 3 kötet) jelentek meg. 1896. a belgyógyászatból egyetemi magántanárrá habilitálták. 1897. a jobbparti szegényház kórházának és az egyetemi kórházegyesületnek rendelő orvosa lett; azon év óta különösen a szegénysorsú tüdőbetegek gyógyítása s a tüdővész elleni küzdelemben fejt ki nagy munkásságot. 1900 óta a San Marco herczegné által alapított Irgalomház igazgató főorvosa.

Munkálatai egyes belgyógyászati kérdésekkel klinikailag és kisérletileg foglalkoznak és magyar, német és franczia folyóiratokban és szakmunkákban jelentek meg; a Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa volt.

Munkái:

1. A belgyógyászat alapvonalai. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára. Bpest, 1895. (2. kiadás. U. ott, 1901.).

2. Válasz a Sic itur ad astra? cz. röpiratra. U. ott, 1895.

3. A Koch-féle Tuberkulin. R. ismerteti... U. ott, 1897. (Különnyom. az Orvosi Hetilapból).

4. A tüdővész és a magyar társadalom. U. ott, 1898.

5. Heroin. A morphin egy új pótszere. U. ott, 1898. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

6. A hypertrophiás és atrophiás májlob viszonya egymáshoz. U. ott, 1898. (Különnyom. az Orvosi Hetilapból).

7. A szívbetegek balneotherapiája. U. ott, 1898. (Klinikai Füzetek VIII. 7.)

8. A tüdőbetegek szanatoriuma. U. ott, 1899.

9. A sensilis szív munkája... U. ott, 1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

10. Tíz év a tüdővész elleni küzdelemből. A budapesti szegénysorsú tüdőbetegek sanatorium-egyesületének tíz éves fennállása alkalmából. U. ott, 1908. (Ism. Pesti Hirlap 308. sz.).

Szerkeszti a szegénysorsú tüdőbetegek egyesületének Évkönyveit és Tuberkulozis cz. szaklapját.

Pallas Nagy Lexikona XV. 673., II. Pótkötet 1904. 701. l.

M. Könyvészet 1901., 1908.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.