Kezdőlap

Tavassy Mária.

Munkája: Deák Ferencz. Bpest, 1903. (Különny. a Nemzeti Nőnevelésből).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.