Kezdőlap

Tavaszi József

vajai ref. esperes-lelkész.

Munkái:

1. Zwingli Ulrik emlékezete. Marosvásárhely, 1884. (Rákosi Lajossal és Vas Tamással).

2. Szemerjai Szász Domokos erdélyi ev. ref. püspök emlékezete... Szász-Régen, 1899. (Lénárt Józseffel).

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.