Kezdőlap

Taxner Ignácz

bölcseleti doktor és hittanár, szül. 1817. febr. 24.; a pozsonyi Emericanumban töltött év után 1834-1835. a bölcseletet Nagyszombatban, 1836-tól a theologiát Pesten végezte. 1841. máj. 23. fölszenteltetett. Káplán volt Diószeghen, 1843. decz.-től tanulmányi felügyelő Nagyszombatban, azután reáliskolai hittanár Pozsonyban, hol 1852. jan. 28. meghalt.

Munkája: A bölcsészeti közoktatás új rendszere. 1848. Nagyszombat.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 521. l.