Kezdőlap

Taxner Veremund Ferencz

szent Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1817. febr. 24. Nagyszombatban; 1833. szept. 15. lépett a rendbe és 1842. jan. 25. felszenteltetett; 1841-42. Pannonhalmán volt egyházi szónok, 1842-1879-ig tanár Sopronban, hol 1880. máj. 4. meghalt.

Czikke a soproni kath. főgymnasium Programmjában (1857. Ueber dem wohlthätigen Einfluss der römischen Päpste auf die Zustände Ungarns).

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 478. l. és gyászjelentés.