Kezdőlap

Técsi J. István

ref. lelkész, szül. 1619. Szatmárt és Sárospatakon tanult, majd külföldre ment s 1644. jún. 21. a franekeri, nov. 23. a leideni egyetemre iratkozott be. 1646. tért vissza hazájába, hol nagyváradi tanár s nemsokára ugyanott lelkész lett és 1650. márcz. már mint ilyen említtetik. 1654 nyarán még ez állásában működött, de ezentúl nyoma vész.

Munkái:

1. Virga Mosis... Per Stephanum J. Tétsi. Lugduni Batavorum, 1646.

2. Clavis Euangelica; Sive Disputatio Biblica... Varadini, 1647.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. és III. 1. rész.

Zoványi Jenő, Theológiai Ismeretek Tára III. 307. l.