Kezdőlap

Técsi János

ref. lelkész Gál-Szécsen (Zemplénm.); 1673-ban «több atyafiaival együtt bujdosásban, s számkivetésben nyomorgó prédikátor».

Munkája: Idvesseges Szenvedesnek Ösvenye... Melly Prédikáltatott Kolosváratt... Bocskay István Uramnak... Zempleny Vármegyének főispánnyának, meg-hidegedett testénec felvéttetésenek előtte, a ház előtt... 1673. Pünkösd havának 29. napján. Kolosvár, (1674. A Szomorú Halotti Pompa... cz. gyűjteményes munkában).

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 482. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.