Kezdőlap

Téchy József (vernikai és técsői)

orvos-sebész-doktor, szülészmester, megyei tb. főorvos; szül. 1830. Nagy-Kőrösön; 1848-49. honvéd volt; a pesti egyetemen 1856. tett szigorlatot és letelepedett mint községi orvos, később járási, majd vármegyei tb. főorvos és a budapesti tudom. egyetem díszdoktora Kun-Szent-Miklóson, hol 1908. febr. 1. meghalt.

Czikkei a Gyógyászatban (1861. Levél Kúnszentmiklósról az orvosválasztások ügyében, 1863. Néhány szó az apiolra, mint állítólag a hószámzavar sajátszerére nézve, 1864. süly: scorbutus és a sülyjárvány Kun-Sz.-Miklóson, 1865. A m. orvosi nyugdíjintézet ügyében, Keresztfekvés és lábra fordítás, Kifejtés: extractio, tetszholt gyermek, fölélesztés, 1867. Közegészségi tudósítás Kun-Sz.-Miklós városából, 1868. Szülészeti gyakorlat a vidéken); a Közegészségi és törvényszéki Orvostanban (1866. 6. sz. Törvényszéki orvosi esetek).

Rupp, Beszéd 169. l.

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 1876. 164. l.

Budapesti Hirlap 1908. 31. sz. (Nekr.).