Kezdőlap

Técsy József

ref. lelkész, T. József ügyvéd és Bartha Vilma fia, szül. 1866. febr. 13. Hódmezővásárhelyen, hol a főgymnasium nyolcz osztályát végezte 1884-ben. A theologiát Debreczenben tanulta, hol 1887. mint II. éves theologus tanítói oklevelet nyert. 1888. tette le a kápláni, 1890. pedig a papi vizsgát szintén Debreczenben. 1888. okt. 1-től nov. 1-ig Mező-Túron volt segédlelkész, ugyanaz 1888. nov. 1-től 1889. októberig Hódmezővásárhelyen, 1889. okt.-től 1891. februárig Békés-Gyulán. 1891. jún. 11. kajántói (Kolozsm.), 1893. febr. 12. pedig szilágypaniti rendes lelkészszé választatott.

Költeményei jelentek meg a Szentes és Vidéke, Hódmező-Vásárhely, Békés és Szilágy cz. lapokban.

Munkája: Dalok. Szentes, 1889.

Önéletrajzi adatok. (Domby Lajos ref. lelkész által).