Kezdőlap

Tedeschi Borbála

bölcseleti doktor, állami felsőbb leányiskolai tanár, szül. 1869. Temesvárt; 1898-ban nyert középiskolai tanári oklevelet a mennyiségtanból és a természettanból; tanárnő volt a szegedi állami felsőbb leányiskolában. 1907. júl. 12. kinevezték a trencséni felsőbb leányiskolához igazgatónak, hol 1909. márczius 29-30. éjjel meghalt.

Munkái:

1. A transcendens egész függvények előállítása alkalmazással néhány függvényre és az ezek közötti kapcsolat. Bölcsészet-doktori értekezés. Bpest, 1898.

2. Az északi fok és a Spitzbergák felé. Utirajzok és tanulmányok. U. ott, 1904. (Ism. Vasárnapi Ujság 24. sz.).

3. Leonardo da Vinci mint természettudós. Szeged, 1905. (Különny. a szegedi felső leányiskola értesítőjéből Ism. Család és Iskola 1906. 3. sz.).

Szerkesztette a trencséni felsőbb leányiskola Értesítőjét 1908-ban.

M. Könyvészet 1904., 1905.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 283. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. Trencséni Lapok 1909. 14. sz.