Kezdőlap

Teffenberg Adolf

a magyar egyetemen az olasz nyelv és irodalom nyilvános, a József ipartanodában az olasz nyelv és a kegyes tanító-rend pesti gymnasiumában a franczia nyelv rendkívüli tanára.

Munkái:

1. Erkölcsi szabályok s válogatott gondolatok gyűjteménye, gyakorlatul a franczia nyelv olvasásához. Pest, 1850. (Névtelenül. Franczia és magyar czímmel és szöveggel).

2. Franczia Chrestomatia a magyar ifjúság használatára, jóság-, becsületesség-, bátorság-, szellemvonások-, oktató és mulattató darabok gyűjteménye. U. ott, 1852. (Franczia szöveggel és franczia-magyar czímmel).

3. Tanmód, mellynek segítségével a franczia helyes szókiejtés, minden szabály alóli kivételességeivel, szóbeli útmutatás a tanító nélkül is, lehető legkönnyebben megtanulható. Egészen új s kizárólag saját tervezete szerint kidolgozta. U. ott, év n.

Petrik Bibliogr.